BAŞLARKEN

Coğrafya Eğitimi Derneği (CED), coğrafya bilimi ve eğitimine duydukları aşk sayesinde bir araya gelen bir grup öğretmenin hayallerinin ürünü olarak filizlenmişti. Coğrafya eğitiminin değerine dikkat çekmek ve eğitim aracılığıyla coğrafi bilgi ve anlayışın toplum geneline yayılmasına destek olmak ortak noktalarıydı. Coğrafya eğitiminin içerik aktarımından ziyade insana dokunan sosyal bir bilim olma hüviyeti göstermesine, bilgiyi ezberletmek yerine birer yaşam pratiği haline getirmesine katkı sunmayı amaçlayan derneğimiz, elini taşın altına koymaktan çekinmeyen bu öğretmenlerin bir araya gelmesiyle 2017 yılının Temmuz ayında vücut buldu.

Bilindiği üzere ülkemizde toplum fertlerinin coğrafya eğitimi ile bir ders başlığı altında karşılaşması (yüksek öğrenim görmenin kişisel bir tercih olması nedeniyle üniversite yılları bir kenara bırakılırsa) ortaöğretim dönemine denk gelmektedir. Ayrıca yoğun ve derin içeriğe rağmen öğretim için bu dönemde kısa bir zaman diliminin belirlenmiş olması coğrafya öğretmenlerinin kısa sürede fazlaca iş başarmalarını gerektirmektedir. Dikey ve yatay yapılandırılan öğretim programları içerisinde coğrafya bilimi ile ilintili çeşitli kazanımlar yer alıyor olsa da disiplinlerarası bakışın ve uygulamaların yeterli düzeyde pratiğe dönüşememesi, ayrıca coğrafya öğretiminin tek düze hale getirilmesi ve sıradanlaştırılması gibi etmenler bu alanda yeni bir soluğu zorunlu kılıyordu.

Kuruluşundan bugüne dek toplumun çeşitli kesimlerine hitap eden ve farklı becerilerin geliştirilmesini sağlayan pek çok etkinliği başarıyla gerçekleştiren Coğrafya Eğitimi Derneği, coğrafya eğitiminin üzerinde yeterince çalışılmamış alanlarında yenilikçi yaklaşımlar sergilemeye devam etmektedir. geoCED, coğrafya popüler bilim yazıları dergisi, bu alanlardan biridir.

Temel bilim eğitimi almış, coğrafya bilimi ve eğitimi alanında söyleyecek sözü olan herkese kapılarını açan geoCED, ilk sayısıyla sizlerle buluşarak bu alanda ülkemiz ölçeğinde bir ilki de gerçekleştiriyor. Bu girişime ilk sayısında destek veren başta Sayın A. M. Celal ŞENGÖR’e, yayın danışmanlığı yapan Sayın İlkay SÜDAŞ’a ve yazılarıyla katkı veren yazarlara teşekkür ederiz.

Toplumsal düzeyde yeni bir coğrafi anlayış ile gündelik yaşama bilimsel temeller ışığında bakabilme ve gerçek hayat problemlerine bilim temelli çözüm önerileri sunabilme şansı kazandırmasını umduğumuz geoCED’in tüm okurlarına yeni ufuklar açmasını temenni ediyoruz.

Çağdaş YÜKSEL
Coğrafya Eğitimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı