Coğrafya Eğitimi Derneği Yayım Komisyonu’na ulaşan yazıların yayımlanmaya uygun olup olmadıklarına bir değerlendirme sürecinden sonra karar verilecek olup değerlendirme, aşağıda yer alan kriterler ışığında yapılacaktır.

1.   Yazı içerikleri başlık, sunuş, ana metin ve kaynaklardan oluşmalıdır. İhtiyaç duyulması durumunda görsel malzemeler de kullanılabilecektir.

2.    CED Yayım Komisyonu’ndan onayı alınmış özel durumlar dışında, bir yazı 2500 kelimeyi geçmemelidir.

3.   Yazı .doc formatında, elektronik ortamda info@geoced.org e-posta adresine iletilmelidir. Seçilen görsel malzemelerin nerede kullanılması istendiği metinde işaretlenmiş olmalıdır. Görsel malzemeler metnin içinde değil, ayrıca gönderilmelidir.

4. Yazılar, Times New Roman 12 punto ile 3 cm kenar boşluklu olarak sayfanın iki yanına yaslı bir sayfa düzeninde olmalıdır. Yazının tüm bölümleri (metin, notlar, referanslar, tablolar ve şekil başlıkları) tek satır aralıklı olmalıdır.

5.   Yazınızda görsel malzemelerin yer almasını istiyorsanız görseller yayın tekniğine uygun kalitede, yeterli büyüklük ve çözünürlükte olmalıdır. Açıklama gerektiren görsellerin alt ve iç yazıları ve görselin kaynağı yazı metninin altında mutlaka verilmelidir. Yazarın temin ettiği görsel malzemelerin telif hakkı sorumluluğu yazara aittir. Yazar gerekli izinleri almakla yükümlüdür.

6.   Yazının başvuru kaynakları mutlaka liste halinde yazının sonunda verilmelidir. Kaynaklar aşağıdaki örnek biçimlere uygun şekilde yazılmalıdır:

* Alp, S., Hitit Güneşi, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, 2002.

* Şeker, A., Tokuç, G., Vitrinel, A., Öktem, S. ve Cömert, S., “Menenjitli Vakalarda Beyin Omurilik Sıvısındaki Enzimatik                         Değişimler”, Çocuk Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, s. 56-62, 1 Mart 2008.

* Soylu, U. ve Göçer, M., “Göller Bölgesi Sulak Alanlar Durum Değerlendirmesi,” Göller Bölgesi Çalıştayı, 8–10 Aralık 1995.

* http://www.news.wisc.edu/16250

7.   İlk defa yazı gönderecek kişilerin eğitim durumlarını ve yazdıkları konudaki yetkinliklerini gösteren 40-60 kelimelik bir özgeçmişi kişisel profil fotoğraflarına da ekleyerek yazılarıyla birlikte göndermeleri gerekmektedir.

8.   Yukarıdaki koşulları yerine getirdiği takdirde önerilen yazılar, CED Yayım Komisyonu ve bilimsel danışmanlar tarafından değerlendirilecektir. Yayımlanmasına karar verilen yazılar redaksiyon sürecine alınacak ve yazarın onayıyla yazı yayımlanma aşamasına getirilecektir. Belirtilen kriterlere herhangi bir açıdan uygunluk arz etmeyen yazılar değerlendirilmeye alınmaz.

9.   Gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır. Yazının kongre, sempozyum veya bir toplantıda bildiri şeklinde sunulmuş olması bildiri kitaplarında daha önce yayımlanmamış olması şartı ve bu durumun belirtilmesi kaydıyla yayınlanması için engel değildir. Bu yayın etkinliğinden kaynaklanması muhtemel herhangi bir sorunun sorumluluğu yazara aittir.

10.   Değerlendirme yazısı gönderilmesi halinde, tanıtılan eserin kapağı da gönderilmelidir. Tanıtılan eserin kapağı gönderilmemişse tanıtma yazısı yayımlanmayacaktır.

11.  Yukarıdaki koşullar kabul edilerek gönderilen ve yayımlanan yazıların her türlü yayın hakkı, Coğrafya Eğitimi Derneği’ne aittir. Yazılar CED yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Yayımlanan yazılar için Coğrafya Eğitimi Derneği tarafından herhangi bir telif ücreti ödenmez.

12.   Yazının; bilimsel, etik ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

Coğrafya Eğitimi Derneği Yayım Komisyonu