1. Sayı (Mart 2019) 

  İçindekiler:

Başlarken
  Çağdaş YÜKSEL

Bir Coğrafyacı Olabilmek:
Türkiyenin Tek Gerçek Coğrafyacısı Sırrı Erinç

  A. M. Celal ŞENGÖR

Küçük Prens’in Evreninde Coğrafya
  Çağdaş YÜKSEL

Türkiye Nüfusunun Durumu: 2018
  Doğu ATEŞ

Yemek Kültüründe Coğrafyanın İzleri
  Gürhan CANDAN

Göreceli Konum Nedir?
  Uğur ELMACI

Medeniyetlerin Doğuşunu Çölleşmeye mi Borçluyuz?
  Zeki KORKULU 

ISSN: 2667-744X