12. SAYI ( KIŞ / ARALIK 2021)

   İçindekiler:

   Çivisi Çıkmış Dünyada Medeniyet Potasına Bütüncül Bakmak
     ALİ EKBER GÜLERSOY

   Deniz Tabanı Madenciliği
     AHMET AYDOĞMUŞ

   Senozoyikten Kalan Jeomorfolojik Miras: Celil Boğazı
     GÜRHAN CANDAN

   Sanal Gerçeklik İle Arazi Gezileri
     TOLGA ELDURMAZ

   R.A.F.T.  Yönteminin Coğrafya Eğitiminde Kullanımı
     UĞUR ELMACI

   Bizden Haberler:

   CED 2021 Sonbahar Faaliyet Raporu

ISSN: 2667-744X