BİR COĞRAFYA ÖĞRETMENİNİN BİYOGRAFİSİ

Aşir YAMAN [1]

 

 ÖZGEÇMİŞ

1964 Yılında Konya ili, Emirgazi ilçesinde doğdu. İlkokulu Emirgazi İlkokulu’nda, orta okulu Koya Ereğli Atatürk Ortaokulu’nda, liseyi Konya Ereğli Cumhuriyet  lisesinde okudu. Lisans öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Coğrafya Öğretmenliği bölümünde 1986 yılında tamamladı.

Yüksek lisans öğrenimini, Elazığ Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Fiziki coğrafya Bilim Dalında, ”Konya-Karapınar’da  Rüzgar Erozyonunun Dünü, Bugünü ve Etkileri” konulu tezi ile tamamladı.

Öğretmenliğe 1986 yılında, Gaziantep ili  İslahiye  ilçesi, Fevzi Paşa Kasabası, Fevzi paşa  lisesinde başladı. 1989 yılında vatani görevini  yedek subay  olarak İstanbul’da yaptı.

1990-2012 yıllarında Elazığ ilinde Mehmet Akif Ersoy lisesi, Balakgazi Lisesi, 75.Yıl Lisesi, Anadolu Lisesi ve Kaya Karakaya  Fen lisesinde Coğrafya öğretmeni olarak görev yaptı.

Ağustos 2012 tarihinden itibaren, İstanbul  Silivri  Prof. Dr.Fuat Sezgin Fen Lisesinde, Coğrafya öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

Öğretmenlik dışındaki mesleki ve gönüllü faaliyetlerinin başlıcaları şunlardır:

-TEMA Vakfı ile ilişkili faaliyetleri kuruluşundan itibaren  bugüne kadar devam etmektedir. Bu kapsamda vakıf bünyesindeki faaliyetleri:

-13.10.1996 yılında Elazığ da TEMA Vakfının düzenlediği ”Erozyon Eğitim Kursu”.

-15.07.1998 yılında Antalya Düzler Çamı’ nda TEMA Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği ”Doğa ve Erozyon Eğitim Kampı”.

-12.05.2000 yılında Hatay’da TEMA Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın   düzenlediği ”Erozyon Eğitimi”.

-27.07.2001 yılında Bolu-Aladağ da ,TEMA Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın   düzenlediği ”Doğa ve Erozyon Eğitim Kampı”.  

-19.06.2007 yılında Elazığ’da, TEMA Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın     düzenlediği ”Erozyon ve Çevre Eğitimi Semineri”.

-18.02.1994 yılında Çevre Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın  düzenlediği “Çevre Formatörlük” Kursu ve “Çevre Formatörlük”  sertifikası.

-5 Haziran 1994 yılında Elazığ valiliğince “Çevre Beratı” ödülü.

-31 Mayıs-2 Haziran 2001 tarihleri  arasında, Çevre Bakanlığının  düzenlediği ”Çocuk Çevre  kurultayı” na  Elazığ ilini temsilen katılımcı.

– 2000-2002 yıllarında TEMA Vakfı Elazığ temsilcisi olarak görev yaptı. Bu süre içinde Ceza infaz kurumlarında hükümlülere ve 10.000 ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim öğrencisine “Erozyon  ve Etkileri“ konulu konferanslar verdi.

-Elazığ’ ın yerel  televizyon kanalları olan Kanal 23, Kanal E ve Fırat TV’de “Erozyon  ve Etkileri ve çevre  konulu” söyleşilere katıldı.

-Görev yaptığı okulların bahçe düzenlemesini sağladı. Ayrıca okullar adına “Hatıra Ormanları” oluşturdu. Yüzlerce öğrenciyi  düzenli  ağaç dikimine götürdü.

-Görev yaptığı Elazığ Kaya Karakaya  Fen Lisesi, 2008 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği ”Yeşil okullar” yarışmasında, Elazığ’ ın “En Yeşil okulu” ödülüne layık görüldü. Ama okula ve şahsına, Milli Eğitim Bakanlığının genelgesi olmasına rağmen, Elazığ  Milli Eğitim Müdürlüğünce ödül verilmedi.

– Elazığ Kaya Karakaya  Fen Lisesi adına iki hatıra orman alanı oluşturdu. Bu alana her yıl düzenli olarak, Kasım ve Mart aylarında iki defa öğrencileriyle ağaç dikimi gerçekleştirdi.

-Doğal ve kültürel varlıklarımızın korunmasın yönelik Çevre izci ve İzci lideri olarak kurduğu İzci ünitelerinde faaliyetlerine devam etti.
 

YAYINLARI:

1-YAMAN,A., 2000, Karapınar Ovasında Rüzgar Erozyonunun Nedenleri ve Etkileri.

Fırat Üni. Sos. Bil. Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Elazığ 2000

2-YAMAN,A., 2000, Karapınar Ovasında Rüzgar Erozyonunun Nedenleri,  Erozyonla Mücadelenin Dünü-Bugünü, Karapınar Sempozyumu, Konya/Karapınar, Ekim 2000,

3-KARADOĞAN S., YAMAN A., 2012, Geri Gelmemek Üzere Kaybolup Giden Tarım Topraklarımız (Elazığ Ovası ve Uluova Örneği), Karaburun Bilim Kongresi, 5-9 Eylül 2012 Karaburun-Mordoğan/İzmir

SONUÇLANMIŞ ULUSAL PROJELERİ

1-Farklı Eğim, Toprak, Bitki Örtüsü ve Yağış Koşullarında Toprak Erozyonunun Tespiti.

TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Proje Yarışması, Elazığ 2007 (Proje Danışmanı).

Bu proje Elazığ ilinden TÜBİTAK bölge finallerine katıldı.

2-Elazığ Ovasında Kullanılan Tarımsal İlaçlardan ve Endüstriyel Kaynaklardan Çevreye Yayılan Ağır Metallerin İncelenmesi.

TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Proje Yarışması, Elazığ 2011 (Proje Danışmanı).

Bu proje, TÜBİTAK bölge final birincisi olarak, Türkiye finallerine katılmaya değer görüldü.

3-Elazığ’da Tarım Arazilerinin Amaç Dışı kullanımının Araştırılması,

TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Proje Yarışması. Elazığ 2012 (Proje Danışmanı).

Bu proje, TÜBİTAK bölge final birincisi olarak, Türkiye finallerine katılmaya değer görüldü.

SERGİLER

1-Müzeler Haftası Nedeniyle “Geçmişte Kullandığımız Eserler” Sergisi. Gaziantep İslâhiye Fevzi Paşa Lisesi, Mayıs 1987.

2-Doğa Konulu Resim Sergisi, Gaziantep İslâhiye Fevzi Paşa Lisesi, 1988

3-Yöresel Kıyafet Defilesi, Mehmet Akif Ersoy Lisesi, Elazığ-1992

4- Doğa Konulu Resim Sergisi, Belediye Kültür Merkezi,  Elazığ-1998

5-Dünya Çevre Günü Nedeniyle Karma Resim Sergisi, Koloğlu İşhanı, Elazığ-2003

6-İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Ressamlar Günü Resim Sergisi, Konak Meydanı, İzmir, 14 Haziran 2003

7-İzmir Enternasyonal Fuarında Amatör Ressamlar Sergisi, Fuar Sergi Alanı, İzmir, 26 Ağustos 2003.

8- Munzur Festivali Nedeniyle Resim Sergisi, Tunceli-2004.

9-Doğa Konulu Resim Fotoğraf ve Karikatür  Sergisi, Belediye Kültür Merkezi,  Elazığ- 2006.

10-“Doğanın Hazineleri” Sergisi, Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ-2007.

11- “Doğanın Hazineleri” Sergisi (Kayaç, Mineral, Fosil ve Deniz Kabukları) Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ-2008.

12- Çevre Konulu Karikatür Sergisi, Karikatürist Muhittin Köroğlu Eserleri, Devlet Tiyatroları Salonu, Elazığ-2008.

13-Doğa Konulu Fotoğraf Sergisi, Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ-2009.

14- “Doğanın Hazineleri” Sergisi (Kayaç, Mineral, Fosil ve Deniz Kabukları) Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ-2009.

15-“Doğanın Hazineleri” Sergisi (Kayaç, Mineral, Fosil ve Deniz Kabukları) Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ-2010.

16- “Doğanın Hazineleri” Sergisi (Kayaç, Mineral, Fosil ve Deniz Kabukları) Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ-2011.

17- “Doğanın Hazineleri” Sergisi (Kayaç, Mineral, Fosil ve Deniz Kabukları) Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ-2012.

18-Coğrafya Sergisi (Minyatür yeryüzü şekilleri) Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi, Silivri- 2013.

19- Coğrafya Sergisi (Minyatür yeryüzü şekilleri) Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi, Silivri-2014.

20- Coğrafya Sergisi (Minyatür yeryüzü şekilleri) Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi, Silivri- 2015.

21- Coğrafya Sergisi (Fosiller) Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi, Silivri-2016.

22- Coğrafya Sergisi (TÜBİTAK Bilim şenliği kapsamında) Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi, Silivri-2017.

23- Coğrafya Sergisi (TÜBİTAK Bilim şenliği kapsamında) Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi, Silivri-2018.

24-Karikatür Sergisi, Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışmasında dereceye giren eserler, Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi, Silivri-2019.

DOĞAL VE TARİHİ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK YAPTIĞI FAALİYETLER

1-Müzeler Haftası Nedeniyle “Geçmişte Kullandığımız Eserler” Sergisi, Gaziantep İslâhiye Fevzi Paşa Lisesi, Mayıs-1987.

3Tarım alanlarının amaç dışı kullanımını önlemek ve Toprak Yasasının çıkartılması için, Tema Vakfı Elazığ il temsilcisi olarak, imza kampanyasını yürüttü. Yaklaşık 11.250 imza toplandı. Bu imzaları daha sonra TBMM de grubu olan siyasi partilerin il başkanlarına birer kopyasını vererek yasanın çıkmasına katkı sağladı (Elazığ-2002).

4-Elazığ Kaya Karakaya Fen lisesinde, Doğal varlıkların korunmasına yönelik ”Doğa Eğitimi” gezileri kapsamında öğrencilerle birlikte arazi inceleme, fosil, kayaç örnekleri toplama, yeryüzü şekillerini tanıtma gezileri düzenledi (Elazığ-2008).

5 Prof Dr Fuat Sezgin Fen Lisesinde Doğal varlıkların korunmasına yönelik olarak 2016 yılında ”Doğa Müzesi” ni oluşturdu. Müzede ülkemizin muhtelif yörelerine ait kayaç, mineral, fosil ve deniz kabukları ve okyanus sularında yer alan deniz kabukları bulunmaktadır. Ayrıca müzede biyolojik canlı örnekleri de yer almaktadır (Silivri -2016).

6-Tarım alanlarının ve toprağın korunmasına yönelik, Silivri Belediyesi ile birlikte “Uygulamalı Tarım Bahçesi” ni oluşturdu. 3500 metre karelik bir alanda meyve ağaçları, asma fidanları, çileklik yer almaktadır. Tarım alanı, inşaat alanlarındaki verimli toprağın getirtilerek değerlendirilmesi ile oluşturuldu. Bu uygulama alanında öğrencilere tarımsal üretimin önemi, ata tohumlarımızın korunması, tarım toprağının önemi gibi konular uygulamalı olarak gösterilmektedir. Tarım bahçesinde kümes hayvanları ve diğer evcil hayvanlar bulunmaktadır. Kümes hayvanlarının kuluçka makinesinden çıkartılarak, nasıl yetiştirildiği öğrencilere uygulamalı olarak gösterilmektedir. Ayrıca okul pansiyonundan çöpe gidecek yemek ve ekmekler, kümes hayvanları ve köpeklere verilerek değerlendirilmektedir. Bahçe, damla sulama yöntemi ile sulanmaktadır.

  

YEREL DÜZEYDE SANATSAL-EĞİTSEL FAALİYETLER, DÜZENLEDİĞİ YARIŞMALAR

1-Çevre Konulu Kompozisyon Yarışması, Mehmet Akif Ersoy Lisesi, Elazığ-1993.

2-Çevre Konulu Resim Yarışması, Mehmet Akif Ersoy Lisesi, Elazığ-1994.

3-Doğa Konulu Fotoğraf Yarışması, Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ-2009.

 

KATILDIĞI KONFERANS, SEMİNER, SEMPOZYUM VE DİĞER TOPLANTILAR

1-İzci Liderlik Temel Kursu, Elazığ-1991.

2-Çevre İzci Liderlik Branş Kursu, Çamkoru, Ankara-1992.

3-İzci Ocakbaşı Kursu, Kırkağaç, Manisa-1993.

4-Çevre Formatörlük Semineri, Çevre Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı, Başkent Öğretmenevi, Ankara-1994.

5-Erozyon Eğitim Kursu. TEMA Vakfı, Elazığ-1996.

6-Erozyonla Mücadele Eğitimi Semineri ve Kampı. Düzler çamı Antalya-1998.

7-Karapınar Sempozyumu, Konya-2000.

8-Erozyonla Mücadele Eğitim Semineri, Antakya,- 2000.

9-Çocuk Çevre Kurultayı, Çevre Bakanlığı, İstanbul -2001.

10-Doğa ve Erozyon Eğitim Semineri ve Kampı, Bolu/Aladağ -2001.

11-Coğrafya Öğretim Metotları. Milli Eğitim Bakanlığı, Şanlıurfa-2001.

12-Türkiye’de Erozyonun Etkileri ve Alınması Gereken Önlemler Konulu Konferanslar, Elazığ, 2001-2002.

13- Silivri E Tipi cezaevinde tutuklu ve mahkumlara “Erozyon  ve Etkileri “konulu konferans, Elazığ-2001.

14-Coğrafya Öğretim Metotları.Milli Eğitim Bakanlığı, Aksaray-2002.

15-CBS Kursu, Ege Üniv.Ziraat Fakültesi, Bornova-İzmir-2003.

16-“17.Milli Eğitim Şurası” İl çalışmaları, Elazığ-2006.

17-Erozyon ve Çevre Eğitim Semineri, Elazığ-2007.

18-Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi Semineri, Elazığ-2007.

19-Coğrafya Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kursu, Van-2007.

20-“İlimizin Erozyona Karşı Korunması, Ağaçlandırma ve Tür Seçimi” Konulu Çalıştay,

Orman Bölge Müdürlüğü, Elazığ-2007.

21-“Coğrafya Yeni Müfredatı ve CBS Değerlendirme” Semineri, Elazığ-2009.

22-“ETİ ÇEKÜL Kültür Elçileri Projesi” eğitim uygulaması olan ”Elazığ Eğitim Programı”, Çekül Vakfı ve Elazığ Belediyesi, Elazığ-2010.

23-“İlk, Orta ve Lise Eğitiminde Gökbilim” Sempozyumu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul -2014.

24- CBS Kursu, Milli Eğitim Bakanlığı, Orta öğretim Genel Müdürlüğü, Belek-Antalya, 2018.

25-Oryantiring Kursu, Oryantiring Federasyonu ile Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Silivri -2018.

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER (KÖŞE YAZISI, RÖPORTAJ, PROGRAM KONUĞU VS.)  

1-“Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu söyleşi, TRT GAP RADYOSU, Diyarbakır- 1993.

2-“Çevre Sorunları Konulu” söyleşi, FIRAT TV,  Fırat Üniversitesi Elazığ-1994.

3-“Elazığ Çevre Sorunları” Konulu Söyleşi, FIRAT TV, Fırat Üniversitesi Elazığ-1994.

4-“Sigara ve uyuşturucu vb. zararlı maddelerin bağımlılığı” üzerine söyleşi, KANAL E TV, Elazığ-1997.

5-“Yeşil Okullar Yarışması” üzerine söyleşi, KANAL 23 ve KANAL E TV, Elazığ-2008.

6-“En Yeşil Okul Kaya Karakaya Fen Lisesi” konulu söyleşi,  FIRAT TV, Elazığ-2008.

7-“Doğanın Hazineleri” konulu sergi hakkında röportaj, ANADOLU AJANSI, Elazığ-2008.

8-“Doğanın Hazineleri” konulu sergi hakkında röportaj, KANAL 23 TV, Elazığ-2010.

9-“Doğanın Sesi” adlı haftalık köşe yazısı,  AYIŞIĞI GAZETESİ Elazığ-2010.

10-“Çevre” konulu makale, Balak Gazi Lisesi Okul Dergisi, Elazığ-1997.

11-“Elazığ’ın  Maden Yatakları Açısından Önemi”, Kaya Karakaya Lisesi Okul Dergisi, Elazığ-2010.

12-Doğan Haber Ajansı (DHA) ile “Coğrafya Öğretimi” üzerine röportaj, Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen  Lisesi, Silivri-2017.

UYGULAMALI COĞRAFYA ÖĞRETİMİ SINIFI

Prof Dr Fuat Sezgin Fen  Lisesi’nde oluşturduğu, bağımsız ve donanımlı coğrafya dersliği, Türkiye’de coğrafya eğitimi açısından önemli bir örnektir.

Derslik şu imkanlara sahiptir:

-Öğrencilerin yaptığı, kabartma haritalar, iç ve dış kuvvetlerin oluşturduğu minyatür yeryüzü şekilleri maketleri.

-Uygulamalı klimatoloji kapsamında, meteorolojik verileri alındığı “Hava istasyonu”.

-Yer yüzü şekillerinin uygulamalı olarak gösterildiği ”kum sandığı”.

– Türkiye’nin 81 iline ait 1/250.000 ölçekli plastik kabartma haritaları.

– Türkiye’nin 1/500.000 ölçekli, İzohips haritaları.

-Türkiye, Dünya, Orta Doğu ve yakın çevresi, Balkan ve Kafkas ülkelerinin plastik kabartma duvar haritaları.

-Çanakkale savaşları, Sarıkamış harekatı, Sakarya savaşının plastik kabartma haritaları.

-Sıcaklık, nem ve basınç gibi ölçümlerin yapıldığı meteorolojik ölçüm aletleri.

-Astronomik gözlemlerin yapılabildiği teleskop.

-Manyetik küreler, mevsim küreleri, her ölçekte küreler, Ay, Güneş tutulma düzenekleri.

-Gözlem ve inceleme için dürbün, Galileo dürbünü, büyüteç, lup, pusulalar.

-Yer konumlandırma sistemi cihazı (GPS).

-Üç boyutlu şekillerin oluşturulduğu ”3D” yazıcı.

-Doğal çevre, astronomi ve uzay bilimi ile ilgili,”Coğrafya kitaplığı”.

-Kayaç, fosil, maden, deniz kabukları, ağaç yaş halkaları, bitki kozalakları koleksiyonları.

-Kaybolmakta olan sebze tohumlarının bir araya getirildiği “Ata Tohumlar” koleksiyonu.

Foto:1. Arazi incelemesinde fosil örneklerinin  toplanması. Elazığ Kaya Karakaya Fen Lisesi.

Foto:2. Arazi incelemesinde fosil örneklerinin  toplanması. Elazığ Kaya Karakaya Fen Lisesi.

Foto:3. Müzeler haftasında yapılan sergi, İslahiye Fevzi Paşa Lisesi.

Foto:4. Diyarbakır GAP radyosunda yayınlanan Çevre ve sorunları üzerine söyleşi, Elazığ.

Foto:5. Balakgazi lisesi hatıra ormanı ağaç dikim etkinlikleri, Elazığ.

Foto:6.  Kaya Karakaya Fen Lisesi hatıra ormanı etkinlikleri, Elazığ.

Foto:7.  Balakgazi Lisesi Çevre İzcileri  ile Kırtasiye yardımı, Elazığ.

Foto:8.  Doğanın Hazineleri Sergisi. Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ.

Foto:9.  Coğrafya Sergisi. Minyatür Yeryüzü Şekilleri. Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ.

Foto:10. Yeşil Okullar Yarışmasında,“Elazığın En Yeşil Okulu” seçilen Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ.

Foto:11. Öğrencilerle minyatür yeryüzü şekillerinin yapılışı. Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi, Silivri.

Foto:12. Öğrencilerle volkan külünün çıkışı deneyi. Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi, Silivri.

Foto:13. Kuluçka makinasında civciv çıkartılması. Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi.Silivri.

Foto:14. Uygulamalı Tarım Bahçesi’nde meyve fidanı dikimi. Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi, Silivri.

Foto:15. Uygulamalı Tarım Bahçesi’nde öğrencilerle sebze toplanması.  Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi, Silivri.

Foto:16. Coğrafya dersliğini ziyaret eden Prof.Dr. Catherine KUZUCUOĞLU’nun öğrencilerle sohbeti.

Foto:17. Doğa Müzesi. Prof.Dr.Fuat Sezgin Fen Lisesi, Silivri.

[1] Prof. Dr. Silivri Fuat Sezgin Fen Lisesi Coğrafya Öğretmeni