CED 2020 YAZ FAALİYET BÜLTENİ

A.   ULUSLARARASI GENÇ SOSYAL BİLİMCİLER KONFERANSI (ICYSS) TÜRKİYE PROJE SEÇİMLERİ

Uluslararası Genç Sosyal Bilimciler Konferansı (ICYSS) öğrencilerin coğrafya, tarih, psikoloji, sosyoloji ve ekonomi alanlarında araştırma projelerini sunacakları özel bir yarışmadır.

14 – 15 Kasım 2020 tarihlerinde üçüncüsü ÇEVRİMİÇİ gerçekleştirilecek olan organizasyonun Türkiye koordinatörlüğü Coğrafya Eğitimi Derneği (CED) tarafından yürütülecektir. Katılım süreciyle ilgili çalışmalara başlanmıştır.

B.   ULUSLARARASI AFET VE DİRENÇLİLİK KONGRESİ PAYDAŞLIĞI (EKİM 2020)

Coğrafya Eğitimi Derneği olarak Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi (idRc) ’nde Eğitim Kurumları Tabanlı Afet Eğitimi konulu bildirili özel oturumu ile yer almaktayız. Katılım süreciyle ilgili çalışmalar devam etmektedir.

C.   COĞRAFYA EĞİTİMİ DERNEĞİ ÇALIŞMA KOMİSYONLARI

Coğrafya Eğitimi Derneği (CED) üyelerinin gönüllü katılımı ile coğrafya eğitimine katkı sunmak için oluşturulan çalışma gruplarıdır. Çalışma grupları dağılımı şu şekildedir:

 • Coğrafya, Ekoloji Okur Yazarlığı ve Uygulamalı Ekoloji,
 • Uygulamalı Coğrafya,
 • Afet Eğitimi,
 • Kimlik, Toplumsal Eşitsizlik, Ayrımcılık ve Coğrafya Eğitimi
 • Coğrafya Eğitimi ve Teknoloji
 • Sağlık Coğrafyası
 • TÜBİTAK Projeleri
 • Gıda Coğrafyası
 • Uluslararası Coğrafya Eğitimi ve Uluslararası Organizasyonlar
 • Coğrafya Öğretmenleri Mesleki Yeterlilikler
 • Coğrafya Öğretmenleri Çalışma İlişkileri İzleme Grubu