geoCED SAYFALARINI LİSE ÖĞRENCİLERİNE AÇIYOR

Eğer okullar öğrencilerimizi “gerçek dünya” için hazırladığımız yerler ise öğrencilerimizin dünya hakkında temel düzeyde bir coğrafi anlayış geliştirmelerini sağlamamız gerekmektedir. Geleceğimizin mimarı olacak öğrencilerimizin geniş kapsamlı ve nitelikli kararlar verebilmeleri için coğrafya okuryazarı olabilmeleri çok önemlidir. Coğrafya, geleceğimizi belirleyen her türlü günlük haberin kendisiyse coğrafya okuryazarlığı bu geleceğin inşasında belirleyici etmenlerden biri olacaktır.

Buradan hareketle “Herkes İçin Coğrafya” sloganıyla çıktığımız yolculuğumuzda 7. sayımızdan itibaren sayfalarımızı lise öğrencilerimize de açıyoruz. Öğrencilerimiz, dergimiz internet sitesinde (http://www.geoced.org/yazim-kurallari/) yer alan yazım kurallarını dikkate alarak danışman öğretmenleri rehberliğinde yazılarını info@geoced.org adresimize e-posta ile gönderebilirler.

geoCED Eylül sayımızda görüşmek üzere…

Uğur ELMACI
geoCED Dergi Editörü / CED Yönetim Kurulu Üyesi